دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، پاییز 1391، صفحه 1-197  XML

1

شناسنامه علمی فارسی مجله شامل: بسم الله، شناسنامه فارسی، راهنمای تدوین فارسی مقالات و فهرست فارسی

پژوهشهای ادبی
صفحه 1-8

2

بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر «غزل برای گل آفتابگردان» سرودة شفیعی کدکنی براساس رویکرد نشانه‌ معناشناختی-دکتر عصمت اسماعیلی-ابراهیم کنعانی

پژوهشهای ادبی
صفحه 9-34

3

بررسی اهمیت بافت در پژوهشهای ادبی -لیلا الهیان

پژوهشهای ادبی
صفحه 35-50

4

درد یا درمان آسیب‌شناسی کاربرد نظریه‌های ادبی در تحقیقات معاصر-عیسی امن خانی-مونا علی‌مددی

پژوهشهای ادبی
صفحه 51-76

5

سیمای جاودانگی و ارتباط آن با کوهستانهای اسطوره در شاهنامة فردوسی -فاطمه جعفری کمانگر

پژوهشهای ادبی
صفحه 77-90

6

جبر و اختیار و حدوث و قدم از دیدگاه شمس تبریزی و بررسی بازتاب آنها در مثنوی مولوی-دکتر محمد خدادادی-دکتر مهدی ملک ثابت

پژوهشهای ادبی
صفحه 91-110

7

بررسی و تحلیل طرح داستان یوسف در قرآن با تأکید بر نظریة پیرنگ لاریوای-زهرا رجبی-سمیه آذر

پژوهشهای ادبی
صفحه 111-128

8

تحلیل نشانه- معناشناختی خلسه در گفتمان‌ ادبی-حمیدرضا شعیری

پژوهشهای ادبی
صفحه 129-146

9

خاستگاه فلسفی نظریة جامعه‌شناسی ادبی و آسیب‌شناسی به‌ کارگیری آن در متون ادبی فارسی-دکتر مریم عاملی رضایی

پژوهشهای ادبی
صفحه 147-164

10

ناکارآمدی فرمالیسم در رویکردهای نقد ادبی معاصر-دکتر عطاالله کوپال

پژوهشهای ادبی
صفحه 165-185

11

شناسنامه لاتین نشریه شامل: چکیده لاتین مقالات، فهرست لاتین و شناسنامه لاتین مجله

پژوهشهای ادبی
صفحه 186-196


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.