دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1396  XML

1

سخن سردبیر

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 0-1

2

اتوبیوگرافی دوصدایی در قرن بیستم بررسی تطبیقی نقش فرامتن در کودکی ناتالی ساروت و Wیا خاطرات کودکی ژرژ پرک

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 1-24
کتایون شهپرراد؛ آذین حسین زاده

3

کاربست نظریه مایکل ریفاتر در خوانش بینامتنی همه شان را بکشید سلیم بشی و منطق الطیر عطار

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 25-47
سمیه کشاورز؛ مهوش قویمی

4

بررسی تطبیقی الگوی کانونی سازی نمایشنامه های لیلی و مجنون و مجنون لیلی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 48-70
مرجان سادات عرب زاده حسینی؛ مریم صالحی نیا؛ محمدجواد مهدوی

5

آموخته سقط زند ارواح(مقایسه تطبیقی زبان، شخصیت و اندیشه‌های خاقانی با ابوالعلاء معرّی)

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 71-93
یوسف اصغری بایقوت

6

مراتب انسانی از منظر مولوی و کی‌یرکگارد

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 94-122
راضیه خسروی سرشکی

7

بررسی تطبیقی سه اثر تائیس، درد دل ملاقربان علی و پیوند مقدس با رویکرد جامعه شناختی لوکاچ

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 123-147
سید مهدی مسبوق؛ رسول فتحی مظفری؛ طاهره اکبر نیا

8

بررسی تطبیقی جوجه اُردک شمس و جوجه اُردک زشت آندرسن با تکیه بر فرآیندِ فردیّت

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های ادبیات تطبیقی
صفحه 148-165
رامین صادقی نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.