. (1394). وجوه عنصر سبکی تناقض در رمانهای پسامدرن فارسی (بر مبنای آثار براهنی، روانی پور، خسروی و کاتب) -دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی-دکتر سید محسن حسینی مؤخر- خدیجه محمدی. , 12(49), 125-150.
. "وجوه عنصر سبکی تناقض در رمانهای پسامدرن فارسی (بر مبنای آثار براهنی، روانی پور، خسروی و کاتب) -دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی-دکتر سید محسن حسینی مؤخر- خدیجه محمدی". , 12, 49, 1394, 125-150.
. (1394). 'وجوه عنصر سبکی تناقض در رمانهای پسامدرن فارسی (بر مبنای آثار براهنی، روانی پور، خسروی و کاتب) -دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی-دکتر سید محسن حسینی مؤخر- خدیجه محمدی', , 12(49), pp. 125-150.
. وجوه عنصر سبکی تناقض در رمانهای پسامدرن فارسی (بر مبنای آثار براهنی، روانی پور، خسروی و کاتب) -دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی-دکتر سید محسن حسینی مؤخر- خدیجه محمدی. , 1394; 12(49): 125-150.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.