کلیدواژه ها = ماندگاری
تعداد مقالات: 26

1

اثر پوشش های آنتی میکروبی در افزایش ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 9، شماره 34، بهار 1391، صفحه 13-23

2

اثر تاخیر در سردسازیِ ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر کیفیت سوریمی تولید شده از آن

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات
دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-9
نرگس انوشه؛ سید ولی حسینی؛ حجت میرصادقی

3

اثر عصاره آویشن شیرازی (.Zataria multiflora Boiss) بر ماندگاری فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) شور و بسته بندی شده در خلاء در شرایط یخچال: ارزیابی میکروبی، شیمیایی و خصوصیات حسی

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 8، شماره 34، پاییز 1390، صفحه 1-11

4

اثر نمک سود کردن، بسته¬بندی در خلاء و تأثیر توأمان آن¬ها بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگه¬داری در دمای Cº1±4

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 8، شماره 32، پاییز 1390، صفحه 35-44

5

ارزیابی اثر برخی تیمارهای پس از برداشت بر افزایش عمر انبارمانی قارچ تکمه‌ای

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 64، بهار 1396، صفحه 50-43
فهیمه سرلک؛ اورنگ خادمی؛ جواد عرفانی مقدم

6

ارزیابی و بهینه سازی زمان مخلوط کردن خمیر بر ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از روش سطح پاسخ سید حسین رضوی زادگان جهرمی1 ، فریده طباطبائی یزدی2، مهدی کریمی3، سید علی مرتضوی4

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 12، شماره 46، بهار 1394، صفحه 187-197

7

استفاده از آب خربزه به‏عنوان یک رومال جدید جهت بهبود خصوصیات تکنولوژیکی و حسی نان باگت

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 13، شماره 52، بهار 1395، صفحه 111-118
نفیسه زاوه ‏‏زاد؛ غلامحسین حقایق؛ علی محمدی ثانی؛ حسین نیک پویان

8

استفاده از پودر کدو تنبل در تولید کیک و بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی کیک حاوی پودر

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 13، شماره 61، زمستان 1395، صفحه 193-183
کامیار ملکی اسکی؛ حبیب الله میرزایی؛ ابوالفضل فدوی

9

بررسی اثر افزودن موسیلاژ قدومه شیرازی بر ویژگیهای فیزیکی، بیاتی و حسی کیک اسفنجی

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 63، بهار 1396، صفحه 220-209
سمیرا بیک زاده؛ هادی پیغمبردوست؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ عزیز همایونی راد

10

بررسی اثر تخمیر لاکتیکی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، عطر و طعم، بیاتی و خصوصیات پوسته نان نیمه‌حجیم (باگت)

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 33-40

11

بررسی امکان بهبود خصوصیات تکنولوژیکی، تصویری و حسی دونات تخمیری ترکیبی (گندم-سیب‏زمینی) با استفاده از قند چند الکلی

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 253-243
علیرضا رحمانیان؛ مهدی قیافه داودی

12

بررسی تاثیر پوشش خوراکی محتوی عصاره پوست انار (Punica granatum) بر کیفیت و ماندگاری فیله کپور نقره ا‌ی molitrix) (Hypophthalmichthys هنگام نگهداری در یخچال

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات
دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-27
احمد ترخاصی

13

بررسی تاثیر نوع بسته بندی و اتمسفر اصلاح شده بر ویژگیهای نان بربری غنی شده با آرد کامل سویا

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 9، شماره 36، پاییز 1391، صفحه 77-85

14

بررسی جایگزینی سوربات ها با پلی اول ها و تاثیر بر روی خواص فیزیکوشیمیایی ، میکروبی و بافتی کیک مافین

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 15، شماره 75، بهار 1397، صفحه 121-113
ایمان بهمنی؛ مرضیه بلندی

15

تأثیر بسته بندی خلاء بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی، میکروبی و حسی بستنی خشک

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 71، زمستان 1396، صفحه 1-13
نگار راوش؛ جواد حصاری؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید عباس رافت

16

تأثیر پوشش خوراکی بر پایه‌ی آلژینات حاوی روغن اساسی ضایعات پوست لیموترش و اسید اسکوربیک بر ویژگی‌های بافتی، رنگی، میکروبی و حسی برش تازه‌ی میوه‌ی به

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 15، شماره 74، بهار 1397، صفحه 75-65
مونا حدیدی؛ مینا کارگزاری؛ حسن گندمی نصرآبادی

17

تأثیر پوشش خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آبپنیر حاوی نیسین روی ماندگاری پنیر سفید آب نمکی

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 269-261
الناز قره محمدلو؛ عباس جلیل زاده؛ جواد حصاری

18

تأثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم بر کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در دمای یخچال مرجان زرگر1، سکینه یگانه2 ، سید هادی رضوی3، سید مهدی اجاق4

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 11، شماره 44، پاییز 1393، صفحه 71-81

19

تأثیر دانه آفتابگردان بر خصوصیات کیفی و افزایش ماندگاری سوریمی کپور نقره‌ای

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 163-174
فاطمه صیادیان؛ لاله رومیانی

20

تأثیر روشهای مختلف آماده سازی اولیه (کامل، شکم خالی و فیله شده) بر کیفیت و مدت ماندگاری ماهی قزل‌آلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) در دمای˚C18-

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 13، شماره 52، بهار 1395، صفحه 55-65
بهاره شعبانپور؛ صونا کلته؛ افسانه ندیمی؛ فاطمه گلعلی پور؛ مریم آذری به؛ مرضیه کی شمس؛ محیا نامدار

21

تأثیر زمان بخار دادن و پخت بر ماندگاری و بهبود کیفیت نان ترکیبی (گندم – سورگوم)

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 12، شماره 47، تابستان 1394، صفحه 87-96
بهاره صحرائیان؛ لادن دهقان تنها؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ فریبا نقی‏ پور

22

تاثیر فیلم و پوشش نانوکامپوزیت فعال کازئینات سدیم حاوی اسانس دارچین در افزایش ماندگاری فیله سینه مرغ

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 71، زمستان 1396، صفحه 171-184
سـعـید رنـجـبریان؛ مـحـمود رضـازاد بـاری؛ هـادی الـماسی؛ صـابر امـیری

23

تغلیظ کشت جلبکی تتراسلمیسTetraselmis suecica) ) به‌روش سانتریفیوژ و تاثیر ویتامین‌های C و E بر میزان بازماندگی و شاخص‌های آنالیز تقریبی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات
دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 61-76

24

عوامل مؤثر در توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
دوره 14، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 23-56
محمد نهاوندیان؛ بابک افقهی

25

ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در دوغ حاوی عصاره کاکوتی امیرصالح وثوق1، مرتضی خُمیری2 *، مهدی کاشانی نژاد2، سید مهدی جعفری2

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 6، شماره 23، پاییز 1388، صفحه 77-85

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.