نویسنده = قاسم حیدری نژاد
تعداد مقالات: 24

1

ارائه راهکار کاهش آلودگی و معیار سنجش جریان تهویه در پارکینگ ‌های بسته چندطبقه

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 16، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 285-296
جواد امنیان؛ مهدی معرفت؛ قاسم حیدری نژاد

2

ارزیابی مدل توربولانسی DES و DDES در جریان باد بر روی ساختمان و مقایسه آن با روشهای توربولانسی متداول

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 13، شماره 14- فوق العاده، زمستان 1392، صفحه 81-93
امیر محمد جدیدی؛ قاسم حیدری نژاد

3

بررسی اثر ارتفاع دریچه برگشت هوا بر مصرف انرژی، آسایش‌حرارتی و کیفیت هوا در سیستم توزیع هوای زیرسطحی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 14، شماره 16- فوق العاده، زمستان 1393، صفحه 125-133
قاسم حیدری نژاد؛ محمدحسن فتح الله زاده؛ هادی پاسدارشهری

4

بررسی اثر پیش سرمایش هوای ورودی به کولر تبخیری بر بازدهی ‏تبخیری آن

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 13، شماره 13- فوق العاده، زمستان 1392، صفحه 188-199
ثنا حسینی؛ قاسم حیدری نژاد؛ هادی پاسدارشهری

5

بررسی اثر دمای هوای ورودی بر آسایش حرارتی و کیفیت هوای داخل برای اتاقی با سیستم تهویه جابه جایی در تابستان

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 14، شماره 9، پاییز 1393، صفحه 35-44
محمدحسن فتح الله زاده؛ قاسم حیدری نژاد؛ هادی پاسدارشهری

6

بررسی اثر موقعیت دریچه های خروجی آلودگی بر کاهش آلاینده در پارکینگ های بسته

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 16، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 70-80
جواد امنیان؛ مهدی معرفت؛ قاسم حیدری نژاد

7

بررسی اثر هندسه دودکش‌ میان تونلی بر نحوه پخش آلاینده‌ در محیط بیرونی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 13-22
قاسم حیدری نژاد؛ مژده شعاعی

8

بررسی تاثیر غضروف های نای در جریان هوای تنفسی با استفاده از شبیه سازی روش هیبریدی RANS-LES

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 201-2012
قاسم حیدری نژاد؛ محمد حسین روزبهانی

9

‌بررسی جریان آشفته دوبعدی و پدیده انتقال به‌روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ (LES)

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 10، شماره 2 تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 80-87
قاسم حیدری نژاد؛ عبدالله اسکندری ثانی؛ امین ذوالفقاری

10

بررسی جریان هوای القایی حاصل از آتش‏ سوزی در فضای دو اتاقی به روش شبیه‏ سازی گردابه‏ های بزرگ

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 13، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 74-85
قاسم حیدری‏ نژاد؛ هادی پاسدارشهری؛ کیومرث مظاهری

11

بررسی عددی تأثیر میدان الکتریکی بر میدان جریان و افزایش نرخ تبخیر آب

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 16، شماره 1، بهار 1395، صفحه 101-110
قاسم حیدری نژاد؛ رضا بابایی

12

بررسی عددی دو آتش‏سوزی همزمان در یک تونل و ارزیابی اثر گرفتگی ناشی از خودروها به روش شبیه‏سازی گردابه‏های بزرگ

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 13، شماره 15- فوق العاده، زمستان 1392، صفحه 10-22
مریم ماپار؛ قاسم حیدری نژاد؛ هادی پاسدار شهری

13

بررسی عددی مشخصه های آشفتگی جریان در کسکید ثابت و نوسانی فن گذرصوتی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 14، شماره 16- فوق العاده، زمستان 1393، صفحه 231-242
صالح فلاح؛ بهزاد قدیری؛ قاسم حیدری نژاد

14

بهینه سازی سیستم سرمایش ترکیبی خنک کننده تبخیری مستقیم- برج خنک کننده به منظور کمینه کردن هزینه های عملکرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 15، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 348-354
قاسم حیدری نژاد؛ سید ضیا میری؛ هادی پاسدارشهری

15

تاثیر تغییر ثابت فنر دیوار بر توزیع سیال لنارد-جونز در نانوکانال به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 9، پاییز 1396، صفحه 185-194
رضا ربانی؛ قاسم حیدری نژاد؛ ابراهیم شیرانی

16

تاثیر نیروی دیواره بر توزیع دما در نانوکانالهای حاوی سیال لنارد-جونز به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 23-31
قاسم حیدری نژاد؛ رضا ربانی؛ ابراهیم شیرانی

17

حل عددی جریان آشفته به روش گردابه‌های بزرگ با استفاده از مدل زیرشبکة دینامیکی موضعی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 10، شماره 2 تابستان 1389، تابستان 1389، صفحه 31-41
قاسم حیدری نژاد؛ توحید صداقت

18

شبیه سازی جریان متلاطم باد بر روی پردیس دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 14، شماره 13- فوق العاده، زمستان 1393، صفحه 272-280
قاسم حیدری نژاد؛ امیر محمد جدیدی

19

شبیه‌سازی عددی اطفاء حریق استخری توسط سیستم مه‌آب با بررسی اثر پارامترهای نازل

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 2، بهار 1396، صفحه 350-358
قاسم حیدری نژاد؛ عماد موسوی

20

شبیه‌سازی عددی بهبود سیستم‌های تهویه در معادن زغال‌سنگ زیرزمینی اتاق و ستون توسط سدهای هوا و پرده تهویه

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 16، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 312-320
قاسم حیدری نژاد؛ پدرام پاک زاد

21

شبیه ساز عددی فرایند انتقال گرما و جرم در پارچه برای محلول الکترولیت

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 16، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 283-290
قاسم حیدری نژاد؛ محمدرضا سیدنژاد؛ هادی پاسدارشهری

22

مطالعه‌ی سیستم مه‌آب برای پیش‌سرمایش هوای ورودی به کندانسور چیلر هواخنک

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 16، شماره 7، پاییز 1395، صفحه 111-120
قاسم حیدری نژاد؛ محمدرضا اسعدی مقدم؛ هادی پاسدارشهری

23

مطالعه‌ی عددی تاثیر گرفتگی بر پارامترهای همودینامیکی در شاخه LAD کرونری با روش کوپل سه بعدی - صفر بعدی

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 16، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 195-203
قاسم حیدری نژاد؛ حمیدرضا باباخانی؛ علیرضا رستمی

24

مطالعه عددی رفتار ناپایداری آیروالاستیک پره‌های رتور کمپرسور گذرصوتی ناسا 37

مهندسی مکانیک مدرس
دوره 17، شماره 3، بهار 1396، صفحه 123-134
صالح فلاح؛ بهزاد قدیری؛ قاسم حیدری نژادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.