نویسنده = رضا اسماعیل زاده کناری
تعداد مقالات: 11

1

اثرات صمغ حرا و لوکاست بر جذب روغن و بافت خلال سیب زمینی سرخ شده و تاثیر آن ها بر کیفیت روغن مورد استفاده

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 72، زمستان 1396، صفحه 273-281
فاطمه اسماعیل زاده کناری؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ داریوش خادمی شورمستی

2

اثر صمغ دانه شاهی و قدومه شهری بر خصوصیات نانوکپسول حاوی اسانس پوست پرتقال

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 15، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 157-169
بهاره دهقان؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ زینب رفتنی امیری

3

بررسی اثرآنتی اکسیدانی مواد غیر قابل صابونی روغن شاهدانه در پایدارسازی روغن سویا

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 15، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 229-241
عالمه محمدی؛ رضا اسماعیل زاده کناری

4

بررسی تأثیر عصاره نانوریزپوشانی شده برگ گزنه در کنترل پایداری اکسایشی روغن سویا

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 15، شماره 75، بهار 1397، صفحه 33-23
رضا اسماعیل زاده کناری؛ پونه پناهی

5

بررسی خصوصیات ضداکسایشی و ضدمیکروبی اسانس پونه کوهی و تأثیر آن بر پایداری اکسایشی روغن ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichtys molitrix) در آب

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 15، شماره 77، تابستان 1397، صفحه 292-279
رضا فرهمندفر؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ مریم اثنی عشری

6

بهینه سازی استخراج عصاره گیاه متکا با روش های فراصوت و سیال فوق بحرانی و بررسی فعالیت ضد اکسایشی عصاره آن

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 14، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 51-59
بهناز مهدی نیا لیچایی؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ غلامرضا دین پناه

7

تأثیر شرایط مختلف منطقه کشت بر خصوصیتهای فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن زیتون بکر رقم روغنی

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 13، شماره 55، تابستان 1395، صفحه 181-192
سپیده حقیقت خرازی؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ زینب رفتنی امیری

8

مقایسه اثر روش های مختلف استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی عصاره های پالپ میوه ازگیل ژاپنی(Eriobotrya japonica Lindl.) در پایدارسازی روغن سویا

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 15، شماره 76، بهار 1397، صفحه 306-293
مجتبی دلفانیان؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ محمد علی سحری

9

مقایسه تاثیر روش های کربن دی اکسید فوق بحرانی و آب زیر بحرانی بر محتوای ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی میوه زغال اخته

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 15، شماره 74، بهار 1397، صفحه 128-119
فروغ گیلانی؛ زینب رفتنی امیری؛ رضا اسماعیل زاده کناری

10

مقایسه ترکیبات شیمیایی وفعالیت آنتی اکسیدانی اسانس پوست پرتقال استخراج شده به دو روش سیال فوق بحرانی و تقطیر با آب

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 15، شماره 77، تابستان 1397، صفحه 335-325
بهاره دهقان؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ زینب رفتنی امیری

11

مقایسه فنل کل و خواص آنتی اکسیدانی پوست سبز گردوی سه منطقه از شمال ایران (شاهرود، بندر گز و هزار جریب)

علوم و صنایع غذایی ایران
دوره 11، شماره 45، زمستان 1393، صفحه 183-192
محمد دولت آبادی؛ زینب رفتنی امیری؛ رضا اسماعیل زاده کناریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.