نویسنده = مرتضی شهبازی نیا
تعداد مقالات: 17

1

احراز اصالت در اسناد الکترونیکی

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 13، شماره 4 (پیاپی 63)، زمستان 1388، صفحه 125-143
مرتضی شهبازی‌نیا1؛ محبوبه عبدالهی

2

اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 13، شماره 4 (پیاپی 63)، زمستان 1388، صفحه 177-201
محمدعیسی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد ورمزیار

3

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی (مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و انگلیس)

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 19، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-162
الیاس یاری؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسایی تفرشی؛ مجید غمامی

4

انتقال و توثیق ضمانت‌نامه مستقل بانکی

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 11، شماره 2 ( 51 پیاپی)، تابستان 1386، صفحه 107-126
مرتضی شهبازی نیا

5

تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه‌های حقوقی

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 17، شماره 1، بهار 1392، صفحه 99-120
مرتضی شهبازی‌نیا 1*؛ شهرزاد اونق2

6

تحول نظام حقوق ضمانت نامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 1-19
گودرز افتخار جهرمی؛ محمد عیسی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا

7

دستکاری بازار اوراق بهادار: مفهوم، مبانی و روش‌ها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 19، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-26
مهدی امینی1؛ محمد عیسائی تفرشی2*؛ مرتضی شهبازی نیا

8

شیوه های پرداخت ضمانتنامه های بانکی و ماهیت اسنادی آنها

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 8، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 17-34
مرتضی شهبازی نیا

9

ضابطه نزدیکترین ارتباط در قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپایی، حقوق آمریکا و حقوق ایران)

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 22، شماره 1، بهار 1397، صفحه 82-106
حسن علی پور؛ محمد عیسائی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمود صادقی

10

مطالعه تطبیقی ارتباط مفهومی و کاربردی الفاظ متعدد در داوری‌های دوستانه و کدخدامنشانه

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 21، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-26
فاطمه حمیدیان؛ مرتضی شهبازی نیا؛ فیض الله جعفری

11

مطالعه تطبیقی تاثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1396
مرتضی شهبازی نیا؛ زهرا ایوبی

12

مطالعه تطبیقی جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس و ایران

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1396
ابوالفضل شمس الدینی زارچ؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسایی تفرشی؛ مرتضی نصیری

13

مطالعه تطبیقی جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس و ایران

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 20، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 53-79
ابوالفضل شمس الدینی زارچ؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد عیسایی تفرشی

14

نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها و جایگاه آن در حقوق ایران

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 21، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-28
عباس اسدی؛ محمد باقر پارساپور؛ مرتضی شهبازی نیا؛ حسن بادینی

15

نقش مرجع داوری در تثبیت و اثبات موضوع دعوا

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 18، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 101-126
مرتضی شهبازی نیا؛ سهیلا دیبافر

16

نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 13، شماره 4 (پیاپی 63)، زمستان 1388، صفحه 47-70
ایرج بابایی؛ علی طهماسبی؛ محمدعیسی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا

17

ورشکستگی چند نفر1 از مسؤولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا

پژوهش‌های حقوق تطبیقی
دوره 16، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 127-150
مرتضی شهبازی‌نیا1*؛ حبیب رمضانی آکردیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.